Algemene Voorwaarden voor saecoservice.be

Laatst bijgewerkt op 30-12-2023

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten aangeboden door saecoservice.be, hierna te noemen "de website".

1.2 Door gebruik te maken van de website ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. Gebruiksvoorwaarden

2.1 De informatie op de website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Wij streven ernaar om de informatie actueel en accuraat te houden, maar geven geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie.

2.2 Het gebruik van informatie op de website is op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website.

3. Intellectuele Eigendom

3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de inhoud ervan behoren toe aan saecoservice.be.

3.2 Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van saecoservice.be de inhoud van de website te kopiƫren, verspreiden, wijzigen of anderszins te gebruiken.

4. Privacy en Gegevensverwerking

4.1 Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de website of de onmogelijkheid om de website te gebruiken.

6. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

6.1 Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De meest recente versie zal op de website beschikbaar zijn.

7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

7.1 Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

7.2 In geval van geschillen zullen partijen eerst trachten deze in onderling overleg op te lossen. Indien dit niet slaagt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Belgiƫ.